Wat is monogamie?

Zolang we ons dat kunnen herinneren is monogamie eigenlijk de maatstaf voor een relatie. Dit is in het bijzonder het gevolg van het feit dat monogamie er voor zorgt dat er sprake is van een stabiele omgeving om kinderen in op te laten groeien. Bovendien zou een monogaam huwelijk ook rust en vertrouwen bieden. Toch moet het gezegd dat er aan monogamie niet alleen maar voordelen zijn verbonden. De nadelen zijn volgens tal van experts zelfs zo aanzienlijk dat ze het aandurven om het toekomstpotentieel en de hedendaagse levensvatbaarheid van monogamie ter discussie te stellen. Is dit terecht en biedt polygamie relatie dan ook meer interessante voordelen? Wij zochten het voor je uit en hebben onze bevindingen in dit blogartikel even allemaal voor je op een rijtje gezet!

Wat houdt monogamie in de basis precies in?

Bij monogamie is er sprake van een vaste relatie tussen twee partners. Dat kan een relatie tussen een man en een vrouw zijn, maar er kan ook sprake zijn van twee mannen of twee vrouwen. De kernwaarde van monogamie stelt uitsluitend dat de twee partners elkaar trouw zweren. Ze zullen dus met andere woorden geen derde partij bij hun relatie betrekken. Dit zorgt er voor dat monogamie haaks staat op het principe van polygamie. Voor polygamie geldt namelijk dat een persoon meerdere seksuele relaties tegelijkertijd kan onderhouden en zelfs kan huwen met meerdere andere personen (voor zover wetgeving dat toe laat). Er is dus als het ware sprake van een verbintenis tussen meer dan twee personen die elkaar trouw zweren.

Hoe monogaam zijn we tegenwoordig echt?

De komst van nieuwe media waaronder uiteraard het internet, heeft er voor gezorgd dat monogamie door verschillende partijen ter discussie wordt gesteld. Het gaat hierbij niet alleen om experts, maar ook om vrouwen en mannen zelf. Traditioneel wordt aangenomen dat vrouwen meer monogaam zouden zijn dan mannen, maar verschillende onderzoeken hebben ondertussen een compleet ander beeld geschetst. Deze onderzoeken hebben aangetoond dat de zogenaamde seksfrequentie het hoogst is aan het begin van de relatie. Deze daalt na een periode van zo’n twee à drie jaar. Dit is voornamelijk het gevolg van het sterk afgenomen libido van de vrouw. Deze lust laait terug sterk op wanneer er een nieuwe relatie wordt begonnen. Daardoor is de drang naar verandering bij een vrouw eigenlijk (veel) groter.

Bij mannen treedt hetzelfde effect op als bij vrouwen, alleen blijkt de intensiteit van dat effect een behoorlijk stuk lager te liggen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat in heteroseksuele relaties de vrouw in 89 procent van de gevallen een einde maakt aan de relatie. Een meerderheid van de getrouwde mensen zou op een zeker ogenblik in hun leven liever getrouwd willen zijn met iemand anders dan met de eigen partner. Het spreekt voor zich dat deze cijfers een behoorlijke bom leggen onder het principe van monogamie.

Monogamie als overheersende relatievorm

Monogamie is op moment van schrijven ongetwijfeld de meest overheersende relatievorm onder mensen. Dit gezegd hebbende is het zo dat er in vergelijking met vroeger toch een aantal verschillen opgemerkt kunnen worden. In eerste instantie lijkt het er bijvoorbeeld naar uit te zien dat mensen steeds minder vaak trouwen. Men gaat wel nog steeds samenwonen, maar het huwelijk lijkt tegenwoordig veel minder als “essentieel” te worden gezien dan vroeger het geval was. Nog een ander verschil in vergelijking met vroeger is de mate waarin mensen trouw zijn en blijven aan elkaar.

 

Zaken zoals relatiebreuken en/ of overspel komen tegenwoordig ongelofelijk vaak voor. Dit geldt niet in het minst voor monogame, langdurige relaties. Na verloop van tijd doen zowel de sleur als de verveling hun intrede waardoor mensen zich niet goed meer voelen in hun relatie en de drang voelen naar verandering. Overspel en een relatiebreuk zijn tegenwoordig vaker voorkomend, niet in het minst omdat dit ook een stuk eenvoudiger is geworden dan vroeger. In het bijzonder de komst van het internet met de talrijke datingsites heeft er voor gezorgd dat mensen nu veel sneller een andere partner kunnen vinden.

Wat zijn de voordelen van monogamie?

Het feit dat monogamie op papier nog steeds de vaste waarde vormt voor onze samenleving is natuurlijk niet toevallig. Het is in het verleden bijna altijd zo geweest. Heel wat mensen zweren er nog steeds bij en weten ook niet beter. De belangrijkste voordelen die zijn verbonden aan een monogame relatie staan hieronder vermeld.

 

  1. Monogamie is maatschappelijk de meest aanvaarde vorm van een relatie hebben. Mensen bestempelen dit als het grote normaal waardoor je geen rekening moet houden met een maatschappelijke afkeuring van je relatie.
  2. Een monogaam huwelijk biedt een stabiele omgeving om één of meerdere kinderen in op te laten groeien. Voor heel wat mensen is dit in de praktijk dan ook nog steeds de belangrijkste reden om te kiezen voor een monogame relatie.
  3. Door te kiezen voor een monogame relatie ben je verzekerd van een echte vaste band met je partner. Ondanks het feit dat monogamie misschien tegenwoordig iets meer achterhaald is dan vroeger kiezen veel mensen toch nog altijd voor dit type van relatie. Ze kiezen voor zekerheid en willen dat hun partner voor altijd bij hun blijft en niet vreemd gaat. In vele gevallen blijkt dit overigens wel een schijnzekerheid te zijn, getuige de hoeveelheid echtscheidingen en affaires.

 

Kan jij je ook wel vinden in de bovenstaande voordelen? In dat geval is de kans groot dat ook voor jou monogamie alles bij elkaar gezien toch de beste keuze zal zijn.

Wat zijn de nadelen monogamie?

Er zijn lang niet alleen maar voordelen verbonden aan monogamie. Op het moment dat je de keuze maakt om monogaam door het leven te gaan zal je snel merken, dat er ook grote nadelen zijn. Het gaat hierbij meer specifiek om de volgende:

 

  1. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat mensen eigenlijk niet gemaakt zijn om hun hele leven bij dezelfde partner te blijven. De drang om een ander te proberen, de wens om stiekem met die leuke andere man of vrouw te vrijen is vaak te verleidelijk. Bovendien is het tegenwoordig ook eenvoudiger geworden om een andere partner te leren kennen. De komst van datingsites heeft er dan ook voor gezorgd dat je gewoon vanuit je luie zetel jouw nieuwe partner kan leren kennen. Ook dit komt het principe van monogamie uiteraard in de praktijk niet bepaald ten goede.
  2. Mensen die in een monogaam huwelijk zitten ervaren op een zeker ogenblik een bepaalde sleur. Deze sleur zorgt er voor dat hun leven een stuk minder spannend en gelukzalig is, dan het eerder was. Vaak blijft men gewoon bij hun partner omdat ze hier gewend aan zijn geraakt, maar het vervelende gevoel van de sleur gaat niet meer weg. De hunkering naar passie en spanning blijft bestaan.

 

De bovenstaande nadelen lijken op het eerste zicht misschien nog wel mee te vallen, maar ze kunnen behoorlijk ingrijpend zijn op het leven van één of zelfs meerdere partners. Niet zelden is het namelijk zo dat de sleur in een relatie er voor kan zorgen dat één of misschien zelfs beide partners in een depressie belanden. Het spreekt voor zich dat, dat niet de bedoeling kan zijn. Mede omwille van deze reden is het zo dat het aan bepaalde mensen met bepaalde gevoelens zelfs wordt afgeraden om een monogaam huwelijk te hebben.

Heeft monogaam zijn nog toekomstperspectief?

Monogamie is iets waarvan iedereen voor zichzelf moet bepalen of het al dan niet iets is voor hem of haar. Het bekijken van de bovenstaande voor- en nadelen kan hier een eerste stap in betekenen. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat er in de praktijk heel wat verschillende signalen bestaan die er op wijzen dat het principe van monogamie misschien wel een beetje is achterhaald. In het bijzonder voor mensen die geen kinderen hebben of willen lijkt een monogaam huwelijk vandaag de dag eerder een uitdaging dan een voor de hand liggende keuze te zijn.

 

Op de meeste datingsite die op onze website staan vermeld kan je terecht voor zowel een serieuze relatie die in beginsel monogaam is als voor een éénmalig contact.

Wat is jouw ervaring? Heb je een vraag? Reageer hieronder!

Je email adres zal bij het plaatsen van je reactie niet worden getoond.

Meer artikelen