Disclaimer

Alle datingsites nu vergelijken

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: Netoda Internet Marketing B.V.
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker(bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

– Het onderstaande is van toepassing op de pagina die je thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

– De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

– De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

– Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

– Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Nadere informatie
Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met ons opnemen.

Alle datingsites nu vergelijken